Všeobecná kategorie > Všeobecná diskuze

Nepodmíněný základní příjem (NZP)

(1/4) > >>

Jan Malý:
Chceme přispět k diskuzi na téma nepodmíněného základního příjmu i na tomto fóru, proto prosím zde ocituji text, který vyvěsíme na webu HzPD. Diskutujte, jak je libo.


--- Citace ---Vstoupili jsme do 21. století, kdy technický pokrok a produktivita práce dosáhly takové úrovně, že společnost dokáže bez problémů vyprodukovat nezbytné materiální potřeby pro život všech lidí tak, aby nikdo nemusel hladovět, aby každý měl kde bydlet a aby dokázal řádně vychovávat své děti, či aby se mohl zodpovědně postarat o své rodiče.
Uvádí se např., že 6 zemědělců je schopno zajistit potraviny pro 100 lidí; u ostatních profesí je to obdobné. V rozporu s tím žije velká část lidí na hranici chudoby (v ČR se uvádí cca 1 milion lidí) a z nich dosti velká část v nedůstojných, ne-li přímo nelidských podmínkách. Příčinou tohoto stavu je nespravedlivé přerozdělování hodnot vytvořených prací všech lidí v současném kapitalistickém systému. Stručně řečeno, už od 70-tých let minulého století bohatí stále více bohatnou a chudí stále více chudnou, jak uvádí řada ekonomů a sociologů.
Jednou z možností, jak už v krátké době odstranit nejkřiklavější případy chudoby, je zavedení NZP. Jde o finanční částku, kterou by každý obyvatel ČR (včetně nezletilých, důchodců, milionářů apod.) dostával pravidelně např. jedenkrát měsíčně od státu.
O NZP právě teď probíhají diskuze v celé Evropě a v některých zemích (např. Švýcarsko) jsou už činěny praktické pokusy o jeho zavedení. Evropská_iniciativa_za_nepodmíněný_základní_příjem https://www.youtube.com/watch?v=zru79jcVTt4 (klip, který trvá cca 3 minuty) usiluje o projednání NZP v Evropském parlamentu a sbírá pro to podpisy pod petici zde http://basicincome2013.eu/ubi/cs/.
Podle mínění HzPD je NZP uplatnitelný i v ČR, a to už v relativně krátké době. Těm nejchudším by mohl už brzy zajistit základní materiální podmínky pro důstojný život (aby se mohli cítit jako lidé).
V čem spatřuje HzPD zásadní přínos NZP pro všechny lidi:
V osvobození práce a rozvinutí tvůrčích schopností člověka. Převážná většina lidí spojuje svoji životní seberealizaci s úspěchem v práci, kterou vykonává v podnikání, zaměstnání nebo jiných činnostech.
V případě neúspěchu (např. propuštění z práce) by člověk díky NZP nemohl upadnout do zásadních existenčních problémů. NZP by rovněž významně pomohl studentům a všem mladým a začínajícím.
Odstranění současného ponižujícího „doprošování se“ o sociální příspěvek a dokazování, že jsem opravdu ve stavu hmotné nouze (pokud si ovšem tento stav nezpůsobí člověk sám neuváženými výdaji).
Výrazné zmenšení úřednického aparátu, který obsluhuje současný sociální systém (NZP nahradí značnou část současných sociálních dávek) – finanční prostředky zde ušetřené lze použít na NZP.
Problémy, spojené se zavedením NZP, nebudou malé. Už teď se diskutuje o tom, že NZP bude nutno včlenit do současného sociálního systému (NZP nenahradí všechny sociální dávky). Bude ho nutno včlenit i do ekonomického systému státu (sociální bydlení, sociální podniky apod.). A jistě budou i další – minimálně bude nutno zamezit pokusům o spekulativní zneužívání NZP, jak jsme toho svědky u sociálních dávek.
Za nezpochybnitelné však považuje HzPD to, že díky NZP se můžeme osvobodit z neustálého ekonomického tlaku, který nám nyní nedává jinou možnost, než podlézat současnému kapitalistickému systému a bojovat v jeho rámci o své místo na slunci. Nevíme, kolik kreativní lidské energie se uvolní či jaké multiplikační efekty se zavedením NZP pro všechny dostaví a jak to dále změní náš dosavadní život. Pojďme tedy debatovat o parametrech NZP, který by zajistil nezbytné materiální podmínky pro život každému člověku bez výjimek a tím i naplnění našich ústavních práv na život a na bydlení, a samozřejmě i o tom, kde vzít na NZP peníze.
Souhlasíte-li s tím, že o NZP by měla být vedena všelidová diskuze, pak, prosím, podpořte svým hlasem Evropskou iniciativu za nepodmíněný_základní příjem.
--- Konce citace ---

jirimatuszek:
Jako příspěvek do této diskuse byl na Britských listech uveřejněn článek Nepodmíněný základní příjem: Přednosti a rizika.
http://www.blisty.cz/art/70657.html

Daniel Novák:
Téma Základního nepodmíněného příjmu je to pro mě celkem nové, ale trochu jsem se tím v posledních dnech zabýval a pokládal jsem za nutné se k tomuto také vyjádřit.

http://www.czechfreepress.cz/blogy/zakladni-nepodmineny-prijem-slast-nebo-past.html

Jan Malý:
Pane Nováku, některé vaše závěry, či dalo by se i říci pejorativně vývody, jsou poněkud zkratkovité a nedávají čtenáři ani tucha odkud se berou. Prostě jsou vloženy jen tak dogmaticky do textu, ohraničeny slovy jako objektivně atp., které ovšem nic bližšího k tématu neříkají. Literálně hezké, ale nějak se i tou oboustrannou krávou v závěru sám usvědčujete z předpojatosti.

K vámi definovaným problémům.


--- Citace ---Problém č.1 – Kde na to stát vezme?
--- Konce citace ---
Nebudu fantazírovat a uvedu příklady. Existuje několik bohatých států, alespoň co se týče nerostného bohatství, které si NZP (či NP) mohou dovolit. Příkladem je Aljaška se zásobami ropy nebo v budoucnu předpokládám Švýcarsko.
Pak existují státy, které si to nemohou dovolit, ale sledují tím cíle jako například odstranění společenské nerovnosti - favely v Brazílii , postupné zavádění, placeno ze soukromých zdrojů-, nebo třeba zlepšení školní docházky či podvýživy - Namíbie, placeno ze zahraničí.
V ČR si hlavní propagátor této myšlenky představuje jako zdroje kupříkladu nedávný prodej veřejných komunikačních frekvencí, atp.
Více třeba zde http://www.youtube.com/watch?v=nwBsil51fqE&feature=endscreen--- Citace ---Problém č.2 – Kdo za tím stojí?
--- Konce citace ---
Jen tak naokraj, náznaky myšlenek NP najdeme ne na začátku 20. století, ale již o mnoho dříve v práci Thomase Mora začátkem století 16tého... http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history
U tohoto problému mám problém vám oponovat, neboť operujete s tolika vám jasnými věcmi, že se k tomu skutečně špatně vyjadřuje. Například , že to je stát (kdo to je podle vás stát?), kdo bude profitovat ze zavedení NZP, nebo, že se vše utratí za potraviny, alkohol a cigarety, že NZP skončí v kapsách výrobců a obchodních řetězců, lichvářů či elity elit...
Předně tedy bych Vám rád sdělil optimistickou myšlenku, že lidé jsou ti, kdo chtějí zavést tuto myšlenku do praxe. Nejsou to jen zfanatizovaní konzumenti v systému feudálního kapitalismu! Lidé si vyberou sami, za co své prostředky utratí, zda za komerci nebo kulturu nebo zvelebení svého sociálního prostředí, či jako podporu lokálnímu zemědělci. A to vše proto, že ví, že se jim to vyplatí. Je to evolučně dáno. Pokud by se vlastnosti jako altruismus v historii nevyplatily, nikdy by se dodnes nedochovaly. Tedy jsem zde v této věci spíše optimistou, i když realistickým či opatrným.


--- Citace ---Problém č.3 – Co dál?
--- Konce citace ---
a)
--- Citace ---dojde takto ke snížování ceny práce
--- Konce citace ---
ano, to je potřeba ohlídat, například velikost minimální mzdy
b)
--- Citace ---lze předpokládat – také zcela objektivně – že jakkoli prvotně nastavená výše NP ztratí postupem času celou svou hodnotu
--- Konce citace ---
toto je asi objektivně založeno na předpokladu postupné inflace, kterou razí všechny národní banky. Potom ano. Jinak objektivně tomu nerozumím, nebo spíše nechci ;-)

Váš úsměvný závěr o porobení lidstva pomocí NZP nesdílím a víc k tomu nemusím snad ani dodávat, pohybovali bychom se už zřejmě jen v rovině čirých spekulací.

Dobrou noc, mějte se krásně a doufám, že se nám diskuse zase trošinku posune.

Ještě odkaz co na to wikipedie v angličtině:
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income

jirimatuszek:
Základní obavu pana Nováka, která je podstatou jeho článku sdílím. Napsal jsem to už v komentáři k jeho článku na Czech Free Press.:

Za současného systému je velmi pravděpodbné, že vznikne vrstva lidí, kteří (aniž by byli nějak tělesně nebo duševně hendikepovaní) nedosáhnou za celý život na větší než základní příjem. Ne proto že by nechtěli pracovat, ale proto že v automatizované výrobě pro ně práce nebude. Stanou se občany druhé kategorie. Aby se to nestalo, musí dojít k prohloubení demokracie. Lidé nepotřebují jen NZP, ale také nezcizitelný podíl na rozhodování o společnosti.

V této diskusi bych ještě rád dodal:
Proti tlaku nadnárodního kapitálu, nebo chcete-li hromadných výrob, které vytlačují lidi na okraj společnosti mezi trvale nezaměstnané, se lze bránit dvěma způsoby:
1) Defenzivně, organizováním samozásobujících se skupin obyvatel snižovat závislost na hromadné produkci
2) Ofenzivně, tj. bojovat na poli politiky za demokratizaci společnosti, tak aby i běžní občané jako celek měli podíl na rozhodování o hramadných výrobách a rozdělování jejich produktů.

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi