Všeobecná kategorie > Všeobecná diskuze

Deliberace

(1/1)

admin:
V obecné části návrhu Občanské ústavy jsou pozoruhodné věty:  Deliberace byla dosud zanedbávána. Pro evropské poměry ideální deliberativní procedura byla vyvinuta německým sociologem Prof. Petrem Dienelem (Bürgergutachten neboli Planungszelle, anglicky Planning Cell). Občanské komise, které zavádíme v návrhu Občanské ústavy, jsou Dienelovy Planungszellen podnázvem pro českou veřejnost srozumitelnějším...
Pátral jsem, co se za termínem Deliberace skrývá a nalezl toto: Deliberace je strukturovaná diskuse zaměřená na výměnu názorů a analýzu prostudovaných argumentů s cílem dojít k nějakému rozhodnutí.
Proč deliberace?
Každý občan by měl umět vyjadřovat své názory a měl by umět s druhými diskutovat o různých otázkách života v demokratické společnosti. Pro nás je proto důležité, abychom měli příležitost diskutovat o aktuálních kontroverzních otázkách, abychom porozuměli argumentům, mohli zaujímat své názory a postoje založené na faktech a byli zodpovědní za svá rozhodnutí.
Deliberace je sociální proces vzájemné komunikace, kterým se rozumí to:
- když každý (aktér nějaké záležitosti, každý dotčený nějakou aktivitou) bude mít stejnou příležitost promluvit; to předpokládá,
- že každý má právo chápat a rozumět tomu, co ostatní říkají (řeč se vede srozumitelným jazykem a je na to čas), a také
- že každý má povinnost pečlivě poslouchat a zvážit slyšená slova ostatních
- že každý má právo na respekt ostatních a povinnost ostatní účastníky respektovat.
Cílem je dosažení vzájemného konsenzu aktérů.
Vyskytl se návrh nahradit slovo deliberace slovem rokování (Zdena Vajdová, Jiří Polák). K návrhu bych se přikláněl, protože v lékařství znamená slovo deliberace osvobození ve smyslu odstranění něčeho,  co překáží  a je tak součástí zákonných norem např.
DELIBERACE - ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU - DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE
Repozice při zlomenině a útlaku míchy - odstranění mechanické - extradurální příčiny útlaku - přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované.

antonie:
Že se tato věta vyskytuje zrovna v ústavě, mě trochu překvapuje. Přiznám se, že ten výraz je pro mne nový. A jeho hluboký smysl je opravdu pozoruhodný. Stačí ale říct: „Každý občan by se měl umět vyjadřovat … ?“ Měl by, ale když neumí, měl by mít možnost se to naučit. Ale kde? Dá se to naučit nebo je to vrozená schopnost, kterou je možné rozvíjet sebevzděláváním? A „povinnost pečlivě poslouchat?“ Dá se mluvit o povinnosti poslouchat? Není ta schopnost pečlivě poslouchat druhého o trpělivosti? Jsou lidé, kteří mají ten dar vyslechnout druhého, ale není více těch, kteří se rádi poslouchají, bez ochoty pustit druhého ke slovu, a když přece promluví a dovolí si ještě ke všemu vyslovit jiný názor, tak se ty dva různé názory střetnou, rozpoutají válku a čím vulgárnější a agresivnější člověk je, tím větší šanci má umlčet, znechutit a odradit toho tiššího, aniž by vyšlo najevo, který názor byl pravdivější, prospěšnější a lepší, vítězí hrubá síla, která umlčí to právo chápat a rozumět tomu, co ostatní říkají. Co to tedy je, to právo na respekt ostatních a povinnost ostatní účastníky respektovat? Je to jen ideál nebo dosažitelný cíl?  ;)

Leo K:
Ne. Slovo deliberace je obsaženo ve výkladové části NÁVRHU Občanské ústavy - v části nazvané Obecně o návrhu, v posledním odstavci. Pozoruhodné vysvětlování principu deliberace přinesl Stworův Zvědavec v článku Jiřího Poláka http://zvedavec.org/komentare/2007/08/2210-vysvetleni-deliberace.htm

Pavel Szalbot:
Mám pana Poláka v povědomí správně jako toho, kdo byl z HZpD vypuzen či přímo vyloučen?
P. Szalbot

Víťa Krejčí:
Myslím, že nejste moc informován. Pan Jiří Polák z HzPD sám odešel někdy v roce 2006 poté, co plénum hnutí mělo jiný názor na využití dotace z NDDIE než on. Bohužel, pan Polák tuto skutečnost neustál a uchýlil se k dost neserióznímu jednání, které tu z pochopitelných důvodů nehodlám rozvádět. Důkazy o tom ještě existují, ale jde o dost starou záležitost.

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi