Poslední příspěvky

Stran: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Všeobecná diskuze / Re:Nepodmíněný základní příjem (NZP)
« Poslední příspěvek od Daniel Novák kdy Listopad 18, 2013, 22:08:09 odpoledne  »
Téma Základního nepodmíněného příjmu je to pro mě celkem nové, ale trochu jsem se tím v posledních dnech zabýval a pokládal jsem za nutné se k tomuto také vyjádřit.

http://www.czechfreepress.cz/blogy/zakladni-nepodmineny-prijem-slast-nebo-past.html
32
Všeobecná diskuze / Re:Lokální společenství
« Poslední příspěvek od Vlasta Lipert kdy Listopad 16, 2013, 10:56:28 dopoledne  »
Zdravím vás, Danieli. Je to zcela jedno, je to jen otázka osobní, zda volíte toho, či onoho. Volit by se měli ti lidé o kterých se ví, že jsou komunikativní a je za nimi vidět nějaká práce, výsledky. Ale, a zde je ten příslovečný zakopaný pes, tito lidé přijdou do prostředí kde vládne nevůle ke smysluplným dohodám, stranická řevnivost a partajní zájmy. Vidím-li např. v obecním zastupitelstvu vůli spolupracovat a vůli komunikovat, je to dobré. Přijdou volby a vznikne  zastupitelstvo, které vše, co bylo účelné a dobré tzv. poopraví a je neštěstí na světě. Jsou-li pracovití a čestní lidé na kandidátce, je to výhra. Populární a známí lidé na kandidátce,, to ještě neznamená, že budou pracovat ve prospěch lidí, kteří je volili. Je to tak, jak naznačujete. Zajímat se co jsou zač i když je osobně neznám, volit aktivní přístup, pokud už je volební systém jaký je. V současnosti se ukazuje, že nějak chybí kvalitní kandidáti a do politiky nikdo z čestných důvodů nechce, to se ani nedivím, když slovo politik je dnes skoro nadávkou.   Vlasta Lipert
33
Všeobecná diskuze / Re:Přímá demokracie v Evropské unii
« Poslední příspěvek od Jan Malý kdy Listopad 11, 2013, 19:43:54 odpoledne  »
Přikládám zmíněný text výzvy v češtině, je to velmi zajímavé a pro všechny přímé demokraty téměř povinné ;-)
34
Všeobecná diskuze / Re:Lokální společenství
« Poslední příspěvek od Daniel Novák kdy Listopad 11, 2013, 19:26:11 odpoledne  »
Jako nejnovější člen diskusního fóra přeji hezký den/večer!

I při vědomí takto vousaté diskuse se pokusím opět na navázat, neboť právě v problému zde nazvaném "lokální společenství" spatřuji úplný základ PD a jsem rád, že se na věci dívá někdo (zřejmě) podobně jako já. Naopak mě velmi překvapuje neuvěřitelná skepse obou pánů oponentů.

Pokud si příliš nefandím, tak asi tuším co že to pan Forgáč měl v konečném důsledku na mysli, tady kam chtěl diskusi směrovat, ale nedostal se k tomu. Nezbývá než navázat otázkou, která zde bohužel nebyla položena:

Otázka: Je vhodnější volit do státní i obecní zprávy osoby, které osobně znám nebo aspoň osoby ze svého okolí, které znají místní prostředí, které mám šanci reálně poznat a po zvolení je "mít stále na očích" nebo je vhodnější volit osoby, které většinou neznám a jsou mi předloženy během volební kampaně skupinou jiných neznámých osob jako jejich kandidát? ...tedy krátce - známé nebo neznámé osoby?

Děkuji za odpovědi.
DN
35
Všeobecná diskuze / Přímá demokracie v Evropské unii
« Poslední příspěvek od jirimatuszek kdy Listopad 11, 2013, 14:33:10 odpoledne  »
Vážení přátelé,

HzPD si uvědomuje, že boj za přímou demokracii nemůže být omezen hranicemi národních států. To platí zejména pro členské státy Evropské unie.
Je přirozené, že by se hnutí, prosazující přímou demokracii v jednotlivých státech unie, měla ve svém boji vzájemně podporovat.
Stejně důležitá, je ale i otázka společného boje za demokratizaci unijních mocenských struktur.

V duchu výše řečeného se HzPD snaží o aktivní spolupráci s organizací Democracy International (DI), která vzájemnou spolupráci organizuje.
Informace o činnosti DI viz. http://www.democracy-international.org/ nebo http://www.more-democracy-in-europe.org/.

DI organizuje v současné době kampaň za vytvoření Evropského konventu, na kterém by se otázkami unijních smluv zabývali vyslanci občanů jednotlivých členských států.
Nechtějí ponechat tak důležité smlouvy pouze na často nevolených zástupcích elit. Příslušnou výzvu s elektronickou peticí za vytvoření Evropského konventu najdete stránce
http://www.more-democracy-in-europe.org/ . Český text výzvy pod názvem "Za demokratičtější unii!" najdete dole na zmíněné stránce.

Prosím vás, podepište tuto petici pokud s textem výzvy souhlasíte!

V tomto tématu bychom rádi informovali všechny sympatizanty HzPD o dalších událostech týkajících se prosazování přímé demokracie v Evropské unii.
Uvítáme zde také vaše otázky či připomínky k tomuto tématu.
36
Všeobecná diskuze / Re:Nepodmíněný základní příjem (NZP)
« Poslední příspěvek od jirimatuszek kdy Říjen 30, 2013, 09:13:46 dopoledne  »
Jako příspěvek do této diskuse byl na Britských listech uveřejněn článek Nepodmíněný základní příjem: Přednosti a rizika.
http://www.blisty.cz/art/70657.html
37
Všeobecná diskuze / Re:Deliberace
« Poslední příspěvek od Víťa Krejčí kdy Říjen 29, 2013, 19:58:04 odpoledne  »
Myslím, že nejste moc informován. Pan Jiří Polák z HzPD sám odešel někdy v roce 2006 poté, co plénum hnutí mělo jiný názor na využití dotace z NDDIE než on. Bohužel, pan Polák tuto skutečnost neustál a uchýlil se k dost neserióznímu jednání, které tu z pochopitelných důvodů nehodlám rozvádět. Důkazy o tom ještě existují, ale jde o dost starou záležitost.
38
Všeobecná diskuze / Nepodmíněný základní příjem (NZP)
« Poslední příspěvek od Jan Malý kdy Říjen 22, 2013, 23:38:18 odpoledne  »
Chceme přispět k diskuzi na téma nepodmíněného základního příjmu i na tomto fóru, proto prosím zde ocituji text, který vyvěsíme na webu HzPD. Diskutujte, jak je libo.

Citace
Vstoupili jsme do 21. století, kdy technický pokrok a produktivita práce dosáhly takové úrovně, že společnost dokáže bez problémů vyprodukovat nezbytné materiální potřeby pro život všech lidí tak, aby nikdo nemusel hladovět, aby každý měl kde bydlet a aby dokázal řádně vychovávat své děti, či aby se mohl zodpovědně postarat o své rodiče.
Uvádí se např., že 6 zemědělců je schopno zajistit potraviny pro 100 lidí; u ostatních profesí je to obdobné. V rozporu s tím žije velká část lidí na hranici chudoby (v ČR se uvádí cca 1 milion lidí) a z nich dosti velká část v nedůstojných, ne-li přímo nelidských podmínkách. Příčinou tohoto stavu je nespravedlivé přerozdělování hodnot vytvořených prací všech lidí v současném kapitalistickém systému. Stručně řečeno, už od 70-tých let minulého století bohatí stále více bohatnou a chudí stále více chudnou, jak uvádí řada ekonomů a sociologů.
Jednou z možností, jak už v krátké době odstranit nejkřiklavější případy chudoby, je zavedení NZP. Jde o finanční částku, kterou by každý obyvatel ČR (včetně nezletilých, důchodců, milionářů apod.) dostával pravidelně např. jedenkrát měsíčně od státu.
O NZP právě teď probíhají diskuze v celé Evropě a v některých zemích (např. Švýcarsko) jsou už činěny praktické pokusy o jeho zavedení. Evropská_iniciativa_za_nepodmíněný_základní_příjem https://www.youtube.com/watch?v=zru79jcVTt4 (klip, který trvá cca 3 minuty) usiluje o projednání NZP v Evropském parlamentu a sbírá pro to podpisy pod petici zde http://basicincome2013.eu/ubi/cs/.
Podle mínění HzPD je NZP uplatnitelný i v ČR, a to už v relativně krátké době. Těm nejchudším by mohl už brzy zajistit základní materiální podmínky pro důstojný život (aby se mohli cítit jako lidé).
V čem spatřuje HzPD zásadní přínos NZP pro všechny lidi:
V osvobození práce a rozvinutí tvůrčích schopností člověka. Převážná většina lidí spojuje svoji životní seberealizaci s úspěchem v práci, kterou vykonává v podnikání, zaměstnání nebo jiných činnostech.
V případě neúspěchu (např. propuštění z práce) by člověk díky NZP nemohl upadnout do zásadních existenčních problémů. NZP by rovněž významně pomohl studentům a všem mladým a začínajícím.
Odstranění současného ponižujícího „doprošování se“ o sociální příspěvek a dokazování, že jsem opravdu ve stavu hmotné nouze (pokud si ovšem tento stav nezpůsobí člověk sám neuváženými výdaji).
Výrazné zmenšení úřednického aparátu, který obsluhuje současný sociální systém (NZP nahradí značnou část současných sociálních dávek) – finanční prostředky zde ušetřené lze použít na NZP.
Problémy, spojené se zavedením NZP, nebudou malé. Už teď se diskutuje o tom, že NZP bude nutno včlenit do současného sociálního systému (NZP nenahradí všechny sociální dávky). Bude ho nutno včlenit i do ekonomického systému státu (sociální bydlení, sociální podniky apod.). A jistě budou i další – minimálně bude nutno zamezit pokusům o spekulativní zneužívání NZP, jak jsme toho svědky u sociálních dávek.
Za nezpochybnitelné však považuje HzPD to, že díky NZP se můžeme osvobodit z neustálého ekonomického tlaku, který nám nyní nedává jinou možnost, než podlézat současnému kapitalistickému systému a bojovat v jeho rámci o své místo na slunci. Nevíme, kolik kreativní lidské energie se uvolní či jaké multiplikační efekty se zavedením NZP pro všechny dostaví a jak to dále změní náš dosavadní život. Pojďme tedy debatovat o parametrech NZP, který by zajistil nezbytné materiální podmínky pro život každému člověku bez výjimek a tím i naplnění našich ústavních práv na život a na bydlení, a samozřejmě i o tom, kde vzít na NZP peníze.
Souhlasíte-li s tím, že o NZP by měla být vedena všelidová diskuze, pak, prosím, podpořte svým hlasem Evropskou iniciativu za nepodmíněný_základní příjem.
39
Všeobecná diskuze / Re:HzPDTV - konkurs na nové jméno a vzhled "naší televize"
« Poslední příspěvek od Jan Malý kdy Říjen 19, 2013, 21:18:10 odpoledne  »
Nějak se vytratila možnost přidávat další možnosti, takhle ta anketa je na nic. Budu se na to muset podívat ...
40
Všeobecná diskuze / Re:HzPDTV - konkurs na nové jméno a vzhled "naší televize"
« Poslední příspěvek od krajtl kdy Říjen 17, 2013, 10:00:55 dopoledne  »
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10