Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - Jan Malý

Stran: [1]
1
Všeobecná diskuze / Nepodmíněný základní příjem (NZP)
« kdy: Říjen 22, 2013, 23:38:18 odpoledne  »
Chceme přispět k diskuzi na téma nepodmíněného základního příjmu i na tomto fóru, proto prosím zde ocituji text, který vyvěsíme na webu HzPD. Diskutujte, jak je libo.

Citace
Vstoupili jsme do 21. století, kdy technický pokrok a produktivita práce dosáhly takové úrovně, že společnost dokáže bez problémů vyprodukovat nezbytné materiální potřeby pro život všech lidí tak, aby nikdo nemusel hladovět, aby každý měl kde bydlet a aby dokázal řádně vychovávat své děti, či aby se mohl zodpovědně postarat o své rodiče.
Uvádí se např., že 6 zemědělců je schopno zajistit potraviny pro 100 lidí; u ostatních profesí je to obdobné. V rozporu s tím žije velká část lidí na hranici chudoby (v ČR se uvádí cca 1 milion lidí) a z nich dosti velká část v nedůstojných, ne-li přímo nelidských podmínkách. Příčinou tohoto stavu je nespravedlivé přerozdělování hodnot vytvořených prací všech lidí v současném kapitalistickém systému. Stručně řečeno, už od 70-tých let minulého století bohatí stále více bohatnou a chudí stále více chudnou, jak uvádí řada ekonomů a sociologů.
Jednou z možností, jak už v krátké době odstranit nejkřiklavější případy chudoby, je zavedení NZP. Jde o finanční částku, kterou by každý obyvatel ČR (včetně nezletilých, důchodců, milionářů apod.) dostával pravidelně např. jedenkrát měsíčně od státu.
O NZP právě teď probíhají diskuze v celé Evropě a v některých zemích (např. Švýcarsko) jsou už činěny praktické pokusy o jeho zavedení. Evropská_iniciativa_za_nepodmíněný_základní_příjem https://www.youtube.com/watch?v=zru79jcVTt4 (klip, který trvá cca 3 minuty) usiluje o projednání NZP v Evropském parlamentu a sbírá pro to podpisy pod petici zde http://basicincome2013.eu/ubi/cs/.
Podle mínění HzPD je NZP uplatnitelný i v ČR, a to už v relativně krátké době. Těm nejchudším by mohl už brzy zajistit základní materiální podmínky pro důstojný život (aby se mohli cítit jako lidé).
V čem spatřuje HzPD zásadní přínos NZP pro všechny lidi:
V osvobození práce a rozvinutí tvůrčích schopností člověka. Převážná většina lidí spojuje svoji životní seberealizaci s úspěchem v práci, kterou vykonává v podnikání, zaměstnání nebo jiných činnostech.
V případě neúspěchu (např. propuštění z práce) by člověk díky NZP nemohl upadnout do zásadních existenčních problémů. NZP by rovněž významně pomohl studentům a všem mladým a začínajícím.
Odstranění současného ponižujícího „doprošování se“ o sociální příspěvek a dokazování, že jsem opravdu ve stavu hmotné nouze (pokud si ovšem tento stav nezpůsobí člověk sám neuváženými výdaji).
Výrazné zmenšení úřednického aparátu, který obsluhuje současný sociální systém (NZP nahradí značnou část současných sociálních dávek) – finanční prostředky zde ušetřené lze použít na NZP.
Problémy, spojené se zavedením NZP, nebudou malé. Už teď se diskutuje o tom, že NZP bude nutno včlenit do současného sociálního systému (NZP nenahradí všechny sociální dávky). Bude ho nutno včlenit i do ekonomického systému státu (sociální bydlení, sociální podniky apod.). A jistě budou i další – minimálně bude nutno zamezit pokusům o spekulativní zneužívání NZP, jak jsme toho svědky u sociálních dávek.
Za nezpochybnitelné však považuje HzPD to, že díky NZP se můžeme osvobodit z neustálého ekonomického tlaku, který nám nyní nedává jinou možnost, než podlézat současnému kapitalistickému systému a bojovat v jeho rámci o své místo na slunci. Nevíme, kolik kreativní lidské energie se uvolní či jaké multiplikační efekty se zavedením NZP pro všechny dostaví a jak to dále změní náš dosavadní život. Pojďme tedy debatovat o parametrech NZP, který by zajistil nezbytné materiální podmínky pro život každému člověku bez výjimek a tím i naplnění našich ústavních práv na život a na bydlení, a samozřejmě i o tom, kde vzít na NZP peníze.
Souhlasíte-li s tím, že o NZP by měla být vedena všelidová diskuze, pak, prosím, podpořte svým hlasem Evropskou iniciativu za nepodmíněný_základní příjem.

2
Všeobecná diskuze / PŘESUNUTO: Anglické stránky - co tam dát
« kdy: Březen 20, 2012, 22:29:11 odpoledne  »
Přesunul jsem tento příspěvěk do části fóra pro členy HzPD. Díky, H.

Stran: [1]