Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - Víťa Krejčí

Stran: [1]
1
Referendum / Platforma za referendum
« kdy: Leden 07, 2014, 20:32:15 odpoledne  »
Přátelé, zastánci přímé demokracie!
Účelem Platformy za referendum je spojit všechny společenské síly, které pociťují deficit demokracie v současné společnosti a považují referendum, konané na základě lidové iniciativy, za základní podmínku jejího rozvoje. Cílem platformy je uzákonění referenda.

Je přirozené, že názory a cíle lidí, přesvědčených o nutnosti uzákonění referenda, se mohou lišit. Jejich společným přesvědčením ale je, že chtějí svoje názory prosazovat bez násilného válcování názorů svých spoluobčanů. Referendum chápou jako prostředek umožňující se postavit silám, které mají mocenské válcování v každodenní výbavě politického boje, a současně jako prostředek k hledání konsensu, umožňujícího spravedlivé řešení společenského uspořádání.

V souladu s tím nechceme klást žádné podmínky na minulost či názory občanů, kteří se chtějí práce platformy účastnit. Nechceme kádrovat! Současně ale nechceme dopustit, aby případné názorové rozdíly, netýkající se předmětu činnost platformy, akceschopnost platformy podlamovaly. Proto žádáme všechny účastníky, aby se v diskuzích drželi striktně tématu referenda a s ním spojených otázek přímé demokracie a vyhýbali se propagování specifických názorů s tématem nesouvisejících. Jsme přesvědčeni, že uzákonění referenda vytvoří dostatek prostoru pro jejich prosazování. Žádáme také, aby se účastníci diskusí vyhýbali jakýmkoli osobním sporům a invektivám. V případě porušení těchto zásad si vyhrazujeme právo nepatřičné příspěvky smazat. Lidé, kteří budou i po upozornění tyto zásady opakovaně porušovat, budou z Platformy vyloučeni.

Stran: [1]