Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Víťa Krejčí

Stran: [1]
1
Referendum / Re:Demonstrace ke složení vlády
« kdy: Leden 15, 2014, 12:40:49 odpoledne  »
Vážený příteli Vladimíre,
Děkujeme za Váš návrh! Akce je to určitě zajímavá, sám, pokud bych bydlel v Praze bych se jí určitě zúčastnil, nejsem si však jist, zda úplně koresponduje s cíli „Platformy“. Bohužel, zřejmě ji nebude možné z více důvodů zrealizovat. Pokud bychom pominuli krátký čas, je dalším důvodem i formát Platformy za referendum. Tato není subjektem, ale pouze prostorem pro komunikaci občanů i občanských subjektů, usilujících o spravedlivý Zákon o obecném referendu. Tito zde mají navrhovat především spoluúčast na akcích jimi zajištěných, či jinou podporu takovýmto akcím, případně spolupráci při jejich zajišťování. To znamená, že Platforma za referendum nemůže, jako celek, tyto akce sama pořádat.
Ještě k technické stránce oznamování akcí a záměrů: Pro tento účel je na webu platformazareferendum.cz záložka „Návrhy akcí“. Záložka „Diskuze a náměty“ by měla sloužit pouze k diskuzi o tématu Platformy za referendum, případně k bezprostředně souvisejícím tématům.
Přesto všechno Vám za příspěvek děkujeme!

2
Referendum / Platforma za referendum
« kdy: Leden 07, 2014, 20:32:15 odpoledne  »
Přátelé, zastánci přímé demokracie!
Účelem Platformy za referendum je spojit všechny společenské síly, které pociťují deficit demokracie v současné společnosti a považují referendum, konané na základě lidové iniciativy, za základní podmínku jejího rozvoje. Cílem platformy je uzákonění referenda.

Je přirozené, že názory a cíle lidí, přesvědčených o nutnosti uzákonění referenda, se mohou lišit. Jejich společným přesvědčením ale je, že chtějí svoje názory prosazovat bez násilného válcování názorů svých spoluobčanů. Referendum chápou jako prostředek umožňující se postavit silám, které mají mocenské válcování v každodenní výbavě politického boje, a současně jako prostředek k hledání konsensu, umožňujícího spravedlivé řešení společenského uspořádání.

V souladu s tím nechceme klást žádné podmínky na minulost či názory občanů, kteří se chtějí práce platformy účastnit. Nechceme kádrovat! Současně ale nechceme dopustit, aby případné názorové rozdíly, netýkající se předmětu činnost platformy, akceschopnost platformy podlamovaly. Proto žádáme všechny účastníky, aby se v diskuzích drželi striktně tématu referenda a s ním spojených otázek přímé demokracie a vyhýbali se propagování specifických názorů s tématem nesouvisejících. Jsme přesvědčeni, že uzákonění referenda vytvoří dostatek prostoru pro jejich prosazování. Žádáme také, aby se účastníci diskusí vyhýbali jakýmkoli osobním sporům a invektivám. V případě porušení těchto zásad si vyhrazujeme právo nepatřičné příspěvky smazat. Lidé, kteří budou i po upozornění tyto zásady opakovaně porušovat, budou z Platformy vyloučeni.

3
Všeobecná diskuze / Re:Deliberace
« kdy: Říjen 29, 2013, 19:58:04 odpoledne  »
Myslím, že nejste moc informován. Pan Jiří Polák z HzPD sám odešel někdy v roce 2006 poté, co plénum hnutí mělo jiný názor na využití dotace z NDDIE než on. Bohužel, pan Polák tuto skutečnost neustál a uchýlil se k dost neserióznímu jednání, které tu z pochopitelných důvodů nehodlám rozvádět. Důkazy o tom ještě existují, ale jde o dost starou záležitost.

4
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 03, 2012, 17:07:31 odpoledne  »
Zdůvodnění je logické, tedy se s ním ztotožňuji a souhlasím.

5
Všeobecná diskuze / Re:Obecné referendum
« kdy: Leden 27, 2012, 15:50:36 odpoledne  »
S tím se dá pouze souhlasit. Alternativou je pouze ignorování voleb. Myslím, že bude třeba počkat, až budou známy kandidující subjekty v jednotlivých krajích. Na př. mám zprávu že NAL by chtěl kandidovat na Liberecku.

6
Všeobecná diskuze / Re:Obecné referendum
« kdy: Leden 24, 2012, 20:52:02 odpoledne  »
Nebezpečí vidím v předposlední větě: V sousedním Německu, po volebním úspěchu v Berlíně stoupl zájem o členství v Pirátské straně a počet členů už přesáhl 20000.
Každá strana se v  takovéto situaci stane „psychopatolapkou“ a nelze vyloučit nájezdy lidí, toužících po vlastním mocenském vzestupu. Zvláště u strany s malým počtem členů je nebezpečí, že se jim to podaří, viz Bursík ve SZ... Ti ji potom v očích voličů zdiskreditují.
Mám obavu, že ani v případě, že bude strana mít opravdu demokratické stanovy (aplikovanou přímou demokracii ) nebude schopna, v případě že se již zvolený zastupitel zpronevěří jejímu programu, tohoto odvolat, protože to neumožňuje současný zákon o mandátu zastupitelů. Viz Melčák, Pohanka. Nepomůže ani to ,když takovéhoto zastupitele ze svých řad vyloučí, kredit je i tak ztracen.
Myslím, že pokud nedojde k radikální změně systému, to znamená i přijetí demokratické Občanské ústavy a od ní odvozených zákonů, nelze změnu parlamentní cestou očekávat.

Stran: [1]