Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Leo K

Stran: [1] 2
1
Všeobecná diskuze / Re:Anonymous - kdo to je a co chtějí
« kdy: Březen 03, 2012, 12:44:25 odpoledne  »
Nové vyhlášení Anonymous zde: http://www.kyslinger.info/anonym.jpg

2
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 20, 2012, 15:34:40 odpoledne  »
Domnívám se, že to ve větší jednotce jednoduše nejde. Už Island - a to je jenom 320000 občanů - je na přímou demokracii moc velký.

3
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 17, 2012, 19:00:41 odpoledne  »
Už jsem odpověděl. Přímá demokracie (= aby občané rozhodovali o všem), to jde uskutečnit v rozsahu nanejvýš města, a to ještě nijak zvlášť velkého. Už i Island (320000 obyvatel) je moc velký na přímou demokracii.  Ale celou dobu tady mluvíme o prvcích přímé demokracie, jako kontrolním a iniciačním nástroji. Čili o polopřímé demokracii.

4
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 16, 2012, 17:47:12 odpoledne  »
Ale ano, s tím se dá jenom souhlasit. Státu se (pravděpodobně) nedá vládnout systémem přímé demokracie, pokud se nechceme vrátit k městským státům starověku. Ale rozumný kompromis mezi přímou demokracií, která má kontrolní a iniciační funkci - a zastupitelskou demokracii - čili to, co nazýváme polopřímou demokracii - to je to, o co bychom měli usilovat. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že ta skupina v pozadí, která je dnes vlastně zdrojovým vlivem, tímhle systémem ztratí moc a tudíž vyschne i penězovod politikům.

5
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 16, 2012, 12:29:52 odpoledne  »
.... A ta přece stojí na subsidiaritě... jenže to není, alespoň v současné konstelaci, pravda. Vždyť co udělal Drábek, Dobeš Pospíšil a jiní? To je přesně opak. Centralizují. To je přesně opak subsidiarity. TOP 09 se prezentuje jako strana s podporou starostů. Ale starostové se čím dál tím víc rozcházejí s politikou současných vládců, protože všechny strany jsou v područí tzv. kmotrů, šedých eminencí a bůhví jak se to dá ještě nazvat, prostě těch, kteří tahají za ovládací špagátky svých politických loutek. Těm na subsidiaritě nezáleží - spíše naopak, protože v případě, že by ten princip byl důsledně naplňován, museli by uplácet daleko širší spektrum osob. A to už nejenom něco stojí, ale začíná to pak jít takříkajíc "o hubu."  Vzpomeňte si na starostu té brdské obce, teď si nemohu rychle vzpomenout na jméno, co se tak aktivně stavěl proti radaru, že ho umlčet bylo daleko složitější, než diskutovat s Májíčkem - coby hlavou hnutí Ne, základnám. Další takovou osobou, která se nebojí jít do veřejného střetu je p. Stalmach - starosta obce Vír. A proč tomu tak je? Protože subsidiarita vládnoucí kamarile vadí a ne prospívá. Proto jsem vám radil, abyste se raději řídil vlastním úsudkem. Ten je určitě daleko střízlivější než různá dogmata, v údajně moudrých knihách.  Pamatujte. O všem se dá pochybovat. A vždycky je lepší žít i v nejistotě, než v pevně stanovených mezích, které se nazývají "pravdou."

6
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 08, 2012, 09:37:43 dopoledne  »
Obávám se, že jste nečetl téma - Deliberace. Pořád se mi zdá, že místo diskuse se snažíte o zápas - kdo s koho.

7
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 07, 2012, 20:51:01 odpoledne  »
A jsme u anarchismu...

8
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 06, 2012, 16:44:16 odpoledne  »
To není ono pane Szalbote. Já už jsem o několik příspěvků výše citoval definici z Wikipedie. Ale ať se podíváte, kam chcete- těch zdrojů je celá řada, slovníkem cizích slov počínaje, tak nikde se nedomůžete tak obskurního vysvětlení, které sem zanesl pan Forgač. Říkáme si, jako živočišný druh, člověk moudrý. Tak tu moudrost prokažme a zamysleme se sami. Nemám rád dogmata. Od přírody jsem skeptik a pochybuji. A tím, že pochybuji, hledám důkazy. Pokud by nám stačily pevné pravdy, co je jednodušší než se stát členem nějakého náboženského spolku! Jestliže mi příručka Priama demokracia říká, že je subsidiarita blbost, musím se přesvědčit, že tomu tak opravdu je. Když však pochopím každé slovo příručky jako dogma a budu je neustále opakovat, pak už to není o diskusi a hledání pravdy. Ještě tedy jednou. Co je to subsidiarita?
Je to politický nástroj zajišťující aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon.

9
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 05, 2012, 19:11:37 odpoledne  »
Ano, citoval jsem stejnou příručku, jenom jsem to přeložil do češtiny. Příručka Jos Verhulst & Arjen Nijeboer, Priama demokracia definuje  federalismus jinak než ho chápeme, my. Stejně tak subsidiaritu popisuje jako katolický jev a popisuje ji očima protestanta. Mám dojem, že nečtete moje příspěvky nebo alespoň o nich nepřemýšlíte. Vy mi citujete příručku ...Subsidiarita a demokracie? Ani náhodou. Federalismus a demokracie ano to jsou dvě strany jedné mince... Já vám odpovím, že to z definice subsidiarity nevyplývá a federalismu rozumíme jinak. Tak mi OPAKUJETE, že ...Vztah demokracie a subsidiarity a demokracie a federalismu popisuje Kniha o přímé demokracii... Vysvětluji, proč tento závěr ze stejné knihy nemohu přijmout, načež mi opět citujete knihu...

10
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 04, 2012, 18:56:29 odpoledne  »
Nepochybně. Ale otázka zněla - čím si protiřečí subsidiarita a federalismus. Definujme si pojmy: Pokud federací rozumíme zastřešující sdružení (organizací, spolků, států) pak ten protiklad padá. Já to ještě - pro větší srozumitelnost doplním výňatkem z publikace. Nizozemští autoři kritizují subsidiaritu z hlediska katolické církve, kritizují to, že subsidiarita se dostala do křesťansko- demokratických stran skrze papežskou encykliku Rerum novarum.
Píšou ... Subsidiarita je klíčovým konceptem v křesťansko-demokratické  ideologii. Základní myšlenkou  je, že vyšší úrovně pověřují  co  největším  počtem  úloh  nižší  stupně řízení  za  účelem zbavit se méně důležitých úloh, které mohou efektivněji vykonat nižší úrovně. Dalším předpokladem  je, že nižší stupně – až k jednotlivci – mohou být zneužité, pokud  jsou  jimi delegované.  Iniciativa pověření  je se shora dolů. Vyšší úrovně rozhodují, jak velký prostor poskytnou nižším úrovním na manévrovaní, kdy a za jakých okolností jim může být  jejich svoboda odebraná.
To je samozřejmě možné, pokud jsou splněné podmínky v textu vyznačené např. vyšší úrovně pověřují  co  největším  počtem  úloh  nižší  stupně řízení, ...nižší stupně – až k jednotlivci – mohou být zneužité, pokud  jsou  jimi delegované, Vyšší úrovně rozhodují, jak velký prostor poskytnou nižším úrovním na manévrovaní...atd.
Tyto podmínky nejsou splněné - zde se bavíme o ústavě. A z ústavy - nikoliv z vyšších úrovní řízení - vychází princip subsidiarity. Také principy papežské encykliky nejsou - a pro náš stát už vůbec ne - závazné. Já to chápu jako vyjádření tradičního protestantského odporu proti katolicismu, které však s přímou demokracií nemá žádné styčné body.
Dalším problémem je chápání pojmu federalismus. Příručka překládá pojem federalismus jako zastřešující sdružení jednotlivců - toto chápání je nám s jednou výjimkou (federace strojvůdců) cizí. Federaci chápeme jako zastřešující sdružení např. Ruská federace, USA, Spolková republika Německo atd. - kde platí, že jednotlivé státy (kantony, spolkové země atd) mají svéprávné postavení, které nemůže měnit svým výhradním působením centrální vláda. Federalismus a subsidiarita jsou mimoběžné pojmy - alespoň já tomu tak rozumím. Když se rozhodnu potlačit subsidiaritu, tak chtíc, nechtíc posiluji centralismus - jinak mi to rozum nebere.

11
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 04, 2012, 16:56:35 odpoledne  »
Tomu nerozumím.
...Subsidiarita (z lat. subsidiaris – pomocný, podpůrný od subsidium – pomoc, podpora) dnes obvykle znamená princip subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. Například rozhodování o dětských jeslích nebo parku má patřit do kompetence obce, kdežto univerzita nebo dálnice má být v kompetenci kraje nebo státu. Princip subsidiarity je tak prohloubením myšlenky demokracie, je opakem centralismu a zdůrazňuje decentralizaci a úlohu samospráv... citát Wikipédie.
Co to má společného s federalismem?

12
Všeobecná diskuze / Re:Návrh občanské ústavy - 1. článek
« kdy: Únor 04, 2012, 10:02:32 dopoledne  »
Pane Szalbote navrhněte změnu (a změňte si už ten váš nick).

13
Všeobecná diskuze / Dohoda ACTA a proč si myslím, že na toto fórum patří
« kdy: Leden 30, 2012, 12:27:27 odpoledne  »
Dohoda ACTA je v našich médiích prezentována nejčastěji jako nástroj k boji proti pirátskému (a tedy neoprávněnému) šíření produktů duševního vlastnictví a je doplňována obrazem notorických stahovačů hudby a filmů. Tak uniká příjemci zpráv, že ve skutečnosti je cílem dohody ACTA vytvoření inovovaného právního rámce platného nejenom v USA, ale i globálně. Ten pak má konzervovat a vylepšovat právní podmínky účinného boje proti technickému pokroku a za zachování současných zisků korporací, které tak projevují své ambice směřující od demokracie k nadvládě nadnárodních korporací.
Dále přenést na nástroje definované a vytvořené dle této dohody, institut legálně podněcující odstrašující represi. Tato ustanovení jsou vydávána za prevenci porušování práv, která ohrožují zákonný obchod a konkurenceschopnost EU(!)
Nikde v tisku, mimo stanovisko evropských akademiků http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_110211_DH2.pdf, jsem nenašel zmínku, že ratifikace dohody ACTA může zasáhnout do lékové politiky, protože tzv. generika jsou také jenom kopie nějakého originálu. Cenový rozdíl dělá až stonásobek ceny generika. Nikde jsem nečetl, že tato dohoda je striktně protipokroková a negativně zasahuje i do konkurenceschopnosti  - žádné z chráněných práv nesmíte vylepšovat či jinak do něj zasahovat. Vývoj je totiž spíše důsledkem postupného zlepšování existujících nápadů než zásadních změn.
Napodobování společně s odlišováním produktů přináší možnost výběru. Kdyby bylo někdy dříve v lidských dějinách napodobování zakázané, lidstvo by bylo sotva dál než u vynálezu kola. Dnešní snahy o zákaz napodobování konzervují stávající stav a ekonomickou moc formací, které to prosazují.
Úplný text  dohody ACTA v platném znění je na tomto odkazu: http://download.mpo.cz/get/45031/50618/583371/priloha001.pdf  Nejsem právník, ale některá "čertova kopýtka" lze rozpoznat i bez právnického vzdělání. Například - Zavedení institutu Svaté inkvizice. Viz článek 36.
Článek 36: Výbor ACTA
1.  Smluvní strany tímto zřizují výbor ACTA. Ve výboru jsou zastoupeny všechny strany.
a) přezkoumává provádění a působení této dohody;
b) posuzuje věci týkající se rozvíjení této dohody;
c) posuzuje každou navrženou změnu této dohody v souladu s článkem 42 (Změny);
d) rozhoduje podle čl. 43 odst. 2 (Přistoupení) o podmínkách přistoupení každého člena
WTO k této dohodě; a
e) posuzuje jakékoli jiné záležitosti, které mohou ovlivnit provádění a působení této dohody
...
6.  Výbor může měnit pravidla a postupy.(!)
...
12.Výbor se snaží zabránit zbytečnému zdvojování svých činností a dalších mezinárodních snah v oblasti prosazování práv k duševnímu vlastnictví.- Čili vyhrazuje si monopol
Každá strana stanoví přiměřená a účinná právní opatření proti obcházení účinných
technologických prostředků, která užívají autoři (!), výkonní umělci(!) nebo výrobci zvukových záznamů v souvislosti s výkonem svých práv a která omezují nakládání s jejich díly, výkony nebo zvukovými záznamy, k němuž příslušní autoři, výkonní umělci nebo výrobci zvukových záznamů nedali svolení nebo které není dovoleno zákonem.
...
ii) mají pouze omezený komerčně významný jiný účel než je obcházení účinného technologického prostředku. - Kdo bude posuzovat významnost toho jiného účelu?
Článek 40: Vstup v platnost
Tato dohoda vstupuje v platnost třicet dnů od data uložení šesté listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení mezi podepsanými stranami, které uložily příslušné listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.
Tato dohoda vstupuje v platnost pro každou podepsanou stranu, která uloží svou listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení, po uložení šesté listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení uplynutím třiceti dnů od uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení touto podepsanou stranou.
Článek 41: Odstoupení
Každá strana může odstoupit od této dohody písemným oznámením depozitáři. Odstoupení nabývá účinku 180 dnů poté, co depozitář obdrží oznámení.
Komentář: Jde o globální dohodu a k její globální platnosti dochází 30 dnů poté, co ji ratifikuje šestý stát - tedy šest států (kterým samozřejmě vévodí USA) vytvoří výbor jako nástroj hospodářské války proti státům, které dohodu (ještě) neratifikovaly.
ACTA svými odstrašujícími mechanismy bude působit na autoregulaci poskytovatelů internetového připojení a tak se vyhne možnosti soudního přezkumu. Stát, schválením dohody vlastně zavede přes poskytovatele připojení masivní monitoring a tím obejde své závazky ze smluv o ochraně základních lidských práv (zákaz cenzury, svobodný přístup k informacím atd.). Náklady vynucování navíc přenáší z držitelů monopolu na poskytovatele připojení.
Jde o velmi vážný pokus nadnárodních korporací zneužít státní moc jednotlivých ratifikantů k represivnímu udržení současného stavu. Způsob, který tyto korporace spolu s Úřadem pro obchodní zastoupení Spojených států (USTR) zvolily, nejlépe ilustruje odstoupení zpravodaje této dohody v EP.  Francouzský poslanec Evropského parlamentu Kader Arif označil jednání o smlouvě ACTA, jež má prosadit mezinárodní systém pro vymáhání práv duševního vlastnictví, za maškarádu a ve čtvrtek 26.1. rezignoval na svou funkci zvláštního referenta pro tuto smlouvu. Arif, zastupující v EP francouzskou Socialistickou stranu, tak reagoval na připojení 22 evropských zemí k současné verzi dohody, již v tichosti podepsalo i Česko. Na svém blogu http://www.kader-arif.fr/actualites.php?actualite_id=147 Arif zmiňuje, že smlouva byla od počátku projednávána za zády veřejnosti. „Chci ostře odsoudit celý proces schvalování dohody. Nemohly se k němu vyjádřit občanské organizace, projednávání nebylo transparentní a na připomínky oponujících poslanců se nebral ohled,“ píše politik.
  Ačkoliv vyjednávání probíhala v utajení, řada korporací měla zastoupení v poradních výborech USTR a měla přístup k utajovaným dokumentům. V září 2009 se zjistilo, že USTR dal text pracovního návrhu ACTA k dispozici vybraným subjektům mimo formální poradní orgány prostřednictvím dohod zakazujících zveřejnění. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bylo zjištěno, že dohody s USTR podepsaly následující organizace: Google, eBay, Dell, the Business Software Alliance, News Corporation, Sony Pictures, Time Warner, Americká asociace filmového průmyslu a Verizon. USTR pozval řadu velkých skupin, které zastupovaly jednotlivé korporace hudebního, softwarového a filmového průmyslu, aby mohl začlenit jejich návrhy a připomínky již při přípravě pracovní verze ACTA. Tyto skupiny zahrnovaly International Intellectual Property Alliance, která sdružuje mimo jiné Business Software Alliance (BSA), Americkou asociaci filmového průmyslu (MPAA or MPA) a Americkou asociaci nahrávacího průmyslu (RIAA), a Asociaci amerického farmaceutického výzkumu a výroby http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement .
S celosvětovým rozšířením internetu, který zmenšil Zeměkouli tak, že získání informace z kterékoliv její části je procesem měřitelným v minutách došlo i k méně publikované revoluci. Revoluci v úschově dat. Největší světovou knihovnou je americká Library of Congress s 30 miliony svazků. Určitě nepřeháním, když napíši, že disková kapacita většiny počítačů je větší. Téměř každý majitel počítače tak může mít Library of Congress na svém disku. Tato možnost a  průtrž sdílených dat z celého světa nutně musí mít dopady na ty, kteří se vytvářením dat živí. Nastal skutečně čas diskutovat a zavést model odstraňující dualitu vlastnického práva a práv z duševního vlastnictví, která jsou vzájemně neslučitelná.
Vlastnictví se zakládá na držbě vlastnického práva a tuto držbu lze nabýt jak vlastní mocí, tak i převodem nebo přechodem držby na nového držitele (také např. vydržením). O duševním vlastnictví nelze rozhodnout, není-li vymezeno patentem nebo copyrightem. Ať jde o patent (který chrání myšlenku, ideu) nebo o copyright (který chrání jedinečnost díla), jde vždy o umělý monopol garantovaný státní mocí, který narušuje tržní prostředí příliš dlouhou dobou platnosti práv v poměru k průměrné komerční životnosti díla.Většina tvorby je totiž zapomenuta dříve, než vyprší její ochrana. Další námitkou je omezení práva vytvářet a šířit odvozená díla. Vzpomeňme na hudbu. Kolik děl v minulosti neslo název Variace (např. Ostrčil, Slavický, Mácha a.j.), kolik děl se provozuje pod názvem Potpourri (čili směs melodií). Další námitkou je, že formulace Bernské úmluvy udělující autorům výhradní právo vytvářet rozmnoženiny díla pochází z doby, kdy nástroje na hromadnou tvorbu kopií byly doménou výhradně vydavatelů. Autorská práva tedy podle nich existují výhradně na ochranu autora před vydavatelem a vůbec se nemají týkat nekomerčního užití děl a dohoda ACTA je formulována tak, aby tuto ochranu zneužila v zájmu servisních organizací, které takto chtějí také dosáhnout na práva garantovaná státní mocí. Dohoda ACTA prolamuje všechny předchozí úmluvy i v tom, že nepotvrzuje bezúplatnou zákonnou licenci a její anglosaskou variaci fair use a vše řadí  do činů postihovaných trestním zákoníkem - viz stanovisko evropských akademiků strana 67 odst. 7 - týká se části dohody článek 23 Trestné činy
http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-1-2011/2965/JIPITEC_ACTA.pdf
To, co je v případě autorských práv v sázce, je monopolní postavení zaručené státem. Původ patentů spočívá v zárukách státu pro privilegované, původ copyrightu je v aplikaci moci cenzorů.
Tvůrci dohody, softwarové a farmaceutické firmy, filmové, nahrávací a aukční společnosti nešetřili ani patosem ani demagogií, coby maskovací sítí proti odhalení skutečného účelu.
Smluvní strany této dohody,
berouce na vědomí, že účinné prosazování práv k duševnímu vlastnictví je klíčové pro udržení hospodářského růstu ve všech odvětvích a celosvětově;
vědomy si skutečnosti, že rozšiřování padělků a nedovolených napodobenin, jakož i služeb, které šíří materiál porušující právo, ohrožuje zákonný obchod a udržitelný rozvoj světového hospodářství, způsobuje značné finanční ztráty majitelům práv a zákonně jednajícím podnikům a v některých případech je zdrojem příjmu pro organizovaný zločin a jinak představuje rizika pro veřejnost
;
Předchozí řádky snad ani nepotřebují komentář.
Co k tomu ještě říci? Karl Landsteiner ani Jan Jánský si nepatentovali objev krevních skupin,
Ani Alexander Fleming, ani Howard Walter Florey a Ernst Boris Chain, kteří isolovali čistý penicilin si jej nepatentovali a dokonce ani Andrew J Moyer  si nepatentoval penicilin, ale způsob masové výroby penicilinu.
Jonas Salk ani Albert Bruce Sabin si nepatentovali vakcínu proti dětské obrně (poliomyelitis). Jonas Salk na otázku - kdo vlastní patent na tuto vakcínu odpověděl: "Nikdo, chcete patentovat Slunce?"
Dovedete si představit, kde bychom byli s vývojem a pokrokem, kdyby k patentování došlo? Ani objevitelé struktury DNA Francis Crick, James Watson a Maurice Wilkins ji nemají patentovanou. Ostatně ani atomovou bombu si nikdo nepatentoval, ale to není dobrý příklad.
Tim Berners-Lee společně s Robertem Cailliauem vytvořil první návrh projektu vytvoření distribuovaného hypertextového systému a tím byl zahájen projekt http na protokolu TCP/IP - dnešní internet a nepatentovali si ho. Zato Microsoft (je na dohodě ACTA účastný skrze BSA) si chtěl před několika málo lety patentovat dvojklik.
Globální rozšíření viru prasečí chřipky přimělo rozvojové země vyvíjet generickou verzi léku Tamiflu. Levnější výrobu léku, který může zachránit spoustu životů, ale blokuje farmaceutická společnost Roche, která si pečlivě chrání svůj patent. A tím i a zisk. Podle Johanna Hariho v listu The Independent se této farmaceutické firmě dostává dokonce i podpory WHO. Přitom ta samá Světová zdravotnická organizace dlouhodobě varuje, že pokud se prasečí chřipka rozšíří do nejchudších částí světa, tak může skolit stovky tisíc lidí. Přitom vládám těchto chudých zemí výrobu Tamiflu, jediného účinného léku, který může příznaky onemocnění tlumit, neumožnila.
Ve světě vládne podivný systém vývoje léků. Nejvíce práce při vývoji nového lékuse totiž odehrává v univerzitních laboratořích, placených z našich daní. Výrobci léků do procesu vývoje vstupují většinou poměrně pozdě. Částečně hradí drahé, ale většinou nekreativní finální fáze výzkumu. Za to získají do vlastnictví výlučná práva na výrobu a z toho plynoucí zisky na řadu let. Zdůvodňují je právě potřebou financovat vývoj léků. Skutečnost, se jako vždy od propagandy značně liší. Firma Pfizer prodala v r. 2000 léků celkem za 29 miliard dolarů: z toho padlo 39% na marketing a reklamu, 15% na výzkum a vývoj, a 13% byl čistý zisk. U firmy Bristol-Myers Squibb byla odpovídající čísla 30%, 11% a 26%.
Někteří američtí vědci si stěžovali, že US patent 5843780 na embryonální kmenové buňky brání jejich dalšímu výzkumu. Stejný patent byl napaden i kalifornskou neziskovou spotřebitelskou společností Watchdog http://www.consumerwatchdog.org/ a dalšími vědci pro to, že je příliš široký. Ale US Patent and Trademark Office platnost patentu potvrdil.
Jak je to tedy s ... účinným prosazováním práv k duševnímu vlastnictví, které je klíčové pro udržení hospodářského růstu ve všech odvětvích a celosvětově?

14
Všeobecná diskuze / Re:Lokální společenství
« kdy: Leden 29, 2012, 19:30:37 odpoledne  »
Nemusíte ji shánět. Je na této adrese ke stažení:http://www.mediafire.com/?zndksum64pl8dlb

15
Všeobecná diskuze / Re:Lokální společenství
« kdy: Leden 27, 2012, 12:50:16 odpoledne  »
Ten uváděný příklad by spíše odpovídal Islandu, kde se scházeli na pláni Thingvelir, ale to už je také minulost: Tenhle řecký způsob se už nepoužívá s výjimkou mítingů. Ale samozřejmě, že Švýcaři jsou zvyklí zúčastňovat se správy svého kantonu, své země. A to je právě to čertovo kopýtko. Oni na to mají právo. Umístil jsem sem, pod názvem Instituty přímé demokracie, přednášku Dr. Říchové, kde jsou i podrobnosti. My si to právo, na rozdíl od Švýcarů, musíme teprve vydobýt. Už jste se určitě také sešel s (poměrně rozšířeným) názorem: "Dejte mi pokoj s politikou. Stejně kradou všichni. Já už se na všechno vy...." Čili prvním úkolem je lidi informovat, že to jde také jinak. A informovat můžete jenom ty, kteří jsou ochotni se nechat informovat. Když ale svoláte jakoukoliv, blíže nespecifikovanou skupinu, dočkáte se nejčastěji provokatérů a křiklounů. Jistě, že tam budou i lidé, které to skutečně zajímá, ale znechucení těmi zmíněnými provokatéry a křiklouny udělá své. Ale pane Forgáči - nemusíte mě přece přesvědčovat, stačí, když se o to pokusíte. Ve vědě platí: Každou teorii ověří pouze experiment.

Stran: [1] 2