Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - admin

Stran: [1]
1
Všeobecná diskuze / Deliberace
« kdy: Leden 12, 2012, 21:52:21 odpoledne  »
V obecné části návrhu Občanské ústavy jsou pozoruhodné věty:  Deliberace byla dosud zanedbávána. Pro evropské poměry ideální deliberativní procedura byla vyvinuta německým sociologem Prof. Petrem Dienelem (Bürgergutachten neboli Planungszelle, anglicky Planning Cell). Občanské komise, které zavádíme v návrhu Občanské ústavy, jsou Dienelovy Planungszellen podnázvem pro českou veřejnost srozumitelnějším...
Pátral jsem, co se za termínem Deliberace skrývá a nalezl toto: Deliberace je strukturovaná diskuse zaměřená na výměnu názorů a analýzu prostudovaných argumentů s cílem dojít k nějakému rozhodnutí.
Proč deliberace?
Každý občan by měl umět vyjadřovat své názory a měl by umět s druhými diskutovat o různých otázkách života v demokratické společnosti. Pro nás je proto důležité, abychom měli příležitost diskutovat o aktuálních kontroverzních otázkách, abychom porozuměli argumentům, mohli zaujímat své názory a postoje založené na faktech a byli zodpovědní za svá rozhodnutí.
Deliberace je sociální proces vzájemné komunikace, kterým se rozumí to:
- když každý (aktér nějaké záležitosti, každý dotčený nějakou aktivitou) bude mít stejnou příležitost promluvit; to předpokládá,
- že každý má právo chápat a rozumět tomu, co ostatní říkají (řeč se vede srozumitelným jazykem a je na to čas), a také
- že každý má povinnost pečlivě poslouchat a zvážit slyšená slova ostatních
- že každý má právo na respekt ostatních a povinnost ostatní účastníky respektovat.
Cílem je dosažení vzájemného konsenzu aktérů.
Vyskytl se návrh nahradit slovo deliberace slovem rokování (Zdena Vajdová, Jiří Polák). K návrhu bych se přikláněl, protože v lékařství znamená slovo deliberace osvobození ve smyslu odstranění něčeho,  co překáží  a je tak součástí zákonných norem např.
DELIBERACE - ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU - DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE
Repozice při zlomenině a útlaku míchy - odstranění mechanické - extradurální příčiny útlaku - přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované.

Stran: [1]