Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - jirimatuszek

Stran: [1]
1
Referendum / Re:Dalši krok přimé demokracie: webový parlament
« kdy: Leden 28, 2014, 10:30:01 dopoledne  »
Otázka "likvidace stranického systému" či "zákazu stran" se opakovaně vynořuje už od okamžiku, kdy lidé rozpoznali, že vývoj se neubírá směrem, který si většina v době sametové revoluce představovala. HzPD k tomu již před časem zaujala stanovisko, že zákaz stran či politických hnutí by omezoval demokratické právo lidí sdružovat se za účelem prosazení nějakých myšlenek či zájmů.
Změněno by ale mělo být stávající nepřiměřené zdůrazňování moci stran zakotvené v naší ústavě. Ústava sice říká, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid, pak ale roli lidu zcela bagatelizuje článkem, který říká, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran.

To vede k tomu, že nečlenové politických stran mají velmi omezenou možnost prosazovat svoje názory (vše co je jim umožněno, je zvolit jako kočku v měchu nějakou stranu, se všemi jejími rozmanitými veřejnými programovými cíli a utajovanými osobními zájmy jejich členů). Druhým důsledkem je, že se ve stranách sdružují lidé, jejichž cílem je získání moci či osobního prospěchu (existují samozřejmě i výjimky). Prosazování nových myšlenek, či prosazování oprávněných zájmů nějaké skupiny obyvatelstva jsou pro ně pouze nepříjemnou formalitou, jejíž plnění musí předstírat. V lidových novinách jsem narazil na výstižné označení takových lidí. Říkali jim tam „politická třída“.
Řešením není zrušení politických stran, ale zavedení přímé volby do orgánů zákonodárné a výkonné moci. Voliči nebudou volit strany, ale přímo jednotlivé osobnosti. Podmínkou pro umístění na kandidátce by mohl být určený počet podpisů občanů pro nominaci dané osobnosti. Politické strany by v této souvislosti mohly hrát roli kandidáta reprezentujícího zájem stranou prosazovaný, o nominaci i volbě konkrétních osobností by ale rozhodovali samotní občané. Pokud by byl systém doplněn možností odvolání zastupitele voliči i v průběhu volebního období, zcela jistě by zvýšil zájem zastupitelů, poslanců atd. o skutečné potřeby lidu.
Návrh tzv. webového parlamentu s sebou nese problém, že by nutil lidi se příliš často zabývat řízením státu či obce, o co lidé ve své většině ani nemají zájem. Systém musí lidem umožnit (a) ustavit manažery (zastupitele, poslance), jejichž úkolem je spravovat jejich vlast (společné záležitosti a společný majetek), (b) možnost odvolat ty manažery, kteří svoje úkoly neplní správně a (c) zadat manažerům základní cíle, či odmítnout jejich některá řešení. Bod (c) řeší referendum, které by se mělo v dobře fungující společnosti mělo konat zřídka.

2
Všeobecná diskuze / Re:Nepodmíněný základní příjem (NZP)
« kdy: Listopad 20, 2013, 15:46:54 odpoledne  »
Základní obavu pana Nováka, která je podstatou jeho článku sdílím. Napsal jsem to už v komentáři k jeho článku na Czech Free Press.:

Za současného systému je velmi pravděpodbné, že vznikne vrstva lidí, kteří (aniž by byli nějak tělesně nebo duševně hendikepovaní) nedosáhnou za celý život na větší než základní příjem. Ne proto že by nechtěli pracovat, ale proto že v automatizované výrobě pro ně práce nebude. Stanou se občany druhé kategorie. Aby se to nestalo, musí dojít k prohloubení demokracie. Lidé nepotřebují jen NZP, ale také nezcizitelný podíl na rozhodování o společnosti.

V této diskusi bych ještě rád dodal:
Proti tlaku nadnárodního kapitálu, nebo chcete-li hromadných výrob, které vytlačují lidi na okraj společnosti mezi trvale nezaměstnané, se lze bránit dvěma způsoby:
1) Defenzivně, organizováním samozásobujících se skupin obyvatel snižovat závislost na hromadné produkci
2) Ofenzivně, tj. bojovat na poli politiky za demokratizaci společnosti, tak aby i běžní občané jako celek měli podíl na rozhodování o hramadných výrobách a rozdělování jejich produktů.

3
Všeobecná diskuze / Přímá demokracie v Evropské unii
« kdy: Listopad 11, 2013, 14:33:10 odpoledne  »
Vážení přátelé,

HzPD si uvědomuje, že boj za přímou demokracii nemůže být omezen hranicemi národních států. To platí zejména pro členské státy Evropské unie.
Je přirozené, že by se hnutí, prosazující přímou demokracii v jednotlivých státech unie, měla ve svém boji vzájemně podporovat.
Stejně důležitá, je ale i otázka společného boje za demokratizaci unijních mocenských struktur.

V duchu výše řečeného se HzPD snaží o aktivní spolupráci s organizací Democracy International (DI), která vzájemnou spolupráci organizuje.
Informace o činnosti DI viz. http://www.democracy-international.org/ nebo http://www.more-democracy-in-europe.org/.

DI organizuje v současné době kampaň za vytvoření Evropského konventu, na kterém by se otázkami unijních smluv zabývali vyslanci občanů jednotlivých členských států.
Nechtějí ponechat tak důležité smlouvy pouze na často nevolených zástupcích elit. Příslušnou výzvu s elektronickou peticí za vytvoření Evropského konventu najdete stránce
http://www.more-democracy-in-europe.org/ . Český text výzvy pod názvem "Za demokratičtější unii!" najdete dole na zmíněné stránce.

Prosím vás, podepište tuto petici pokud s textem výzvy souhlasíte!

V tomto tématu bychom rádi informovali všechny sympatizanty HzPD o dalších událostech týkajících se prosazování přímé demokracie v Evropské unii.
Uvítáme zde také vaše otázky či připomínky k tomuto tématu.

4
Všeobecná diskuze / Re:Nepodmíněný základní příjem (NZP)
« kdy: Říjen 30, 2013, 09:13:46 dopoledne  »
Jako příspěvek do této diskuse byl na Britských listech uveřejněn článek Nepodmíněný základní příjem: Přednosti a rizika.
http://www.blisty.cz/art/70657.html

Stran: [1]