Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - admin

Stran: [1]
1
Všeobecná diskuze / Re:Lokální společenství
« kdy: Leden 20, 2012, 09:08:37 dopoledne  »
Vycházíte patrně z toho, že jsou-li tato společenstva složená z lidí, kteří se buď znají anebo mají z toho či onoho důvodu společné zájmy, tak se snáze dohodnou. Můj názor je skeptičtější. Vychází z doby, kdy se privatizoval náš panelák - budova s 94 bytovkami. Zakládali jsme (a nakonec jsme ho i založili) bytové družstvo a potřebovali jsme se o celé řadě věcí dohodnout. Na tom paneláku (a na dalších) měla také zájem stavební firma Syner, která je u nás v Liberci synonymem mafiie. Asi jste se  s tím jménem setkal také v souvislosti s MS 2009 v klasickém lyžování. Proč to takhle rozepisuji? Je to podobný model, jako ta vaše lokální společenstva. Mediální masáž společenstva byla suplována působením firmy Syner. Úplatky, klientelismus (MUDr. Janata z představenstva zasedl v městské radě), výhrůžky ekonomického rázu (zařídíme, abyste si ani neškrt), ale i výhrůžky fyzickým násilím. Žasl byste nad stanovisky jednotlivých členů!
Proto upřednostňuji výběr stejně uvažujících, bez ohledu na jejich geografickou či místní působnost. Připouštím, že Váš model může být místně úspěšný. Také je velký rozdíl mezi Moravou a českým pohraničím, kde jsou lidé místními obyvateli ve většině případů maximálně po tři generace.

2
Všeobecná diskuze / Deliberace
« kdy: Leden 12, 2012, 21:52:21 odpoledne  »
V obecné části návrhu Občanské ústavy jsou pozoruhodné věty:  Deliberace byla dosud zanedbávána. Pro evropské poměry ideální deliberativní procedura byla vyvinuta německým sociologem Prof. Petrem Dienelem (Bürgergutachten neboli Planungszelle, anglicky Planning Cell). Občanské komise, které zavádíme v návrhu Občanské ústavy, jsou Dienelovy Planungszellen podnázvem pro českou veřejnost srozumitelnějším...
Pátral jsem, co se za termínem Deliberace skrývá a nalezl toto: Deliberace je strukturovaná diskuse zaměřená na výměnu názorů a analýzu prostudovaných argumentů s cílem dojít k nějakému rozhodnutí.
Proč deliberace?
Každý občan by měl umět vyjadřovat své názory a měl by umět s druhými diskutovat o různých otázkách života v demokratické společnosti. Pro nás je proto důležité, abychom měli příležitost diskutovat o aktuálních kontroverzních otázkách, abychom porozuměli argumentům, mohli zaujímat své názory a postoje založené na faktech a byli zodpovědní za svá rozhodnutí.
Deliberace je sociální proces vzájemné komunikace, kterým se rozumí to:
- když každý (aktér nějaké záležitosti, každý dotčený nějakou aktivitou) bude mít stejnou příležitost promluvit; to předpokládá,
- že každý má právo chápat a rozumět tomu, co ostatní říkají (řeč se vede srozumitelným jazykem a je na to čas), a také
- že každý má povinnost pečlivě poslouchat a zvážit slyšená slova ostatních
- že každý má právo na respekt ostatních a povinnost ostatní účastníky respektovat.
Cílem je dosažení vzájemného konsenzu aktérů.
Vyskytl se návrh nahradit slovo deliberace slovem rokování (Zdena Vajdová, Jiří Polák). K návrhu bych se přikláněl, protože v lékařství znamená slovo deliberace osvobození ve smyslu odstranění něčeho,  co překáží  a je tak součástí zákonných norem např.
DELIBERACE - ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU - DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE
Repozice při zlomenině a útlaku míchy - odstranění mechanické - extradurální příčiny útlaku - přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované.

Stran: [1]